Giáo trình pháp luật sở hữu trí tuệ

Giáo trình giới thiệu khái quát về sở hữu trí tuệ; việc bảo hộ quyền tác giả và quyền liên quan như: quyền tác giả các tác phẩm văn học và nghệ thuật, sáng chế, giải pháp hữu ích, bí mật kinh doanh, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu hàng hóa, nhãn hiệu dịch vụ, chỉ dẫn địa lý, tên gọi xuất xứ hàng h...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Đoàn, Đức Lương (chủ biên)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2012
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 346.048 Gi-108t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn