Phát triển bền vững vùng Trung Bộ: Thực trạng, vấn đề và giải pháp

Cơ sở lý luận về phát triển bền vững vùng lãnh thổ; thực trạng kinh tế văn hoá, xã hội, nguồn lực con người và môi trường theo hướng phát triển bền vững vùng Trung bộ giai đoạn 2001-2010, những tác động của bối cảnh quốc tế và các giải pháp phát triển nhanh, bền vững vùng Trung bộ giai đoạn 2011-20...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Dương, Bá Phượng (chủ biên)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Khoa học xã hội, 2012
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 307.109 Ph110t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn