Chùa Bối Khê nhìn từ khảo cổ học phật giáo: Sách chuyên khảo

Sách giới thiệu lịch sử chùa Bối Khê - Đại Bi xã Tam Hưng, huyện Thanh Oai tp. Hà Nội một di sản tôn giáo, kiến trúc và nghệ thuật tiêu biểu của vùng đồng bằng Bắc Bộ, tái tạo những chứng tích vật chất, góc tâm linh của ông cha ta dựa trên phương pháp khảo cổ học...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Quốc Tuấn
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Từ điển bách khoa, 2012
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 959.7024 Ch501b
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn