So sánh bộ luật lao động năm 1994 và bộ luật lao động năm 2012

Bộ Luật lao động sửa đổi năm 2012 gồm 17 chương, 242 điều có sự thay đổi và cách sắp xếp tăng 19 điều so với bộ luật hiện hành; các quy định của Bộ luật lao động năm 2012 chú trọng tới việc tạo sự hài hòa, ổn dịnh của quan hệ lao động, sự phát triển của thị trường lao động. Nôi dung sách nghiên cứu...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Bùi, Kim Hiếu
Đồng tác giả: Nguyễn, Ngọc Anh Đào
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2012
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 344.01 S400s
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn