Một số vấn đề cơ bản của công giáo ở Việt Nam hiện nay

Sách giới thiệu những thông tin tổng quan về tổ chức giáo hội công giáo Việt Nam; đời sống đạo, giáo lý trong công giáo Việt Nam; mối quan hệ giữa nhà nước Việt Nam với hội giáo công giáo Rôma; xu hướng phát triển và những ảnh hưởng của giáo hội công giáo Việt Nam đối với dân tộc hiên nay...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Hồng Dương
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Từ điển bách khoa, 2012
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 275.97 M458s
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn