Việt Nam gia nhập Asean từ năm 1995 đến nay. Thành tựu, vấn đề và triển vọng: Sách chuyên khảo

Sách luận giải những quan điểm cơ bản trong chính sách của Đảng và Nhà nước ta về phát triển quan hệ với ASEAN trong giai đoạn hiện nay; phân tích những bước điều chỉnh linh hoạt và sự bổ sung nội dung chính sách qua việc phân tích quá trình 15 năm Việt Nam ra nhập ASEAN và những nhân tố chủ yếu tác...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Hoàng Giáp (chủ biên)
Đồng tác giả: Nguyễn, Thị Quế (chủ biên)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2012
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 337.597 V308n
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn