Hỏi - Đáp chính sách đảng, nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo

Sách dưới dạng hỏi đáp, đề cập những vấn đề cơ bản trong chính sách về tín ngưỡng, tôn giáo của đảng, nhà nước ta như vấn đề chia tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc, đăng ký hoạt động các tổ chưc tôn giáo, lễ hội tôn giáo......

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Thanh Xuân
Đồng tác giả: Nguyễn, Ngọc Quỳnh, Vũ, Văn Hoàng Hà
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2012
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 322.109 H428đ
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn