Hình thức nhà nước và vấn đề xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Nội dung sách phân tích 3 phương hướng xây dựng nhà nước pháp quyền ở nước ta hiên nay: đổi mới tổ chức và hoạt động của nhà nước đảm bảo sự phân công, phối hợp và kiểm soát trong việc thực hiện 3 quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp; đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng đối với nhà nước và phát...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Mai, Thị Thanh
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2012
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 320.4597 H312t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn