Hỏi - Đáp pháp luật về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Sách gồm 68 câu hỏi và trả lời, giải thích các quy định của pháp luật về những quy định chung, quy định cụ thể của Luật thuế sử dùng đất phi nông nghiệp, thủ tục hành chính về quản lý thuế đối với đất phi nông nghiệp hiện nay...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Trương, Huỳnh Thắng
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2012
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 343.05 H428đ
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn