Mấy vấn đề về đạo đức học Mácxít và xây dựng đạo đức trong điều kiện kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay

Sách phân tích những vấn đề về đạo đức học Mácxít, vai trò và nguyên tắc đạo đức xã hội chủ nghĩa; thực trạng, phương hướng và giải pháp chủ yếu khắc phục sự suy thoái đạo đức lối sống hiện nay, đặc biệt là đối với cán bộ đảng viên...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Thế Kiệt
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2012
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
LEADER 01575nam a2200277 4500
001 42231
005 20161019040220.0
008 120919s2012####vm |||||||||||||||||vie||
041 |a vie 
080 |a 172 
082 |2 23  |a 171.7  |b M126v 
100 |a Nguyễn, Thế Kiệt 
245 1 |a Mấy vấn đề về đạo đức học Mácxít và xây dựng đạo đức trong điều kiện kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay 
260 |a Hà Nội:   |b Chính trị quốc gia,   |c 2012 
300 |a 175tr. 
520 |a Sách phân tích những vấn đề về đạo đức học Mácxít, vai trò và nguyên tắc đạo đức xã hội chủ nghĩa; thực trạng, phương hướng và giải pháp chủ yếu khắc phục sự suy thoái đạo đức lối sống hiện nay, đặc biệt là đối với cán bộ đảng viên 
653 |a chủ nghĩa Mác 
653 |a đạo đức học 
653 |a kinh tế thị trường 
653 |a Việt Nam 
911 |a Vũ Thị Vân  |b 19/09/2012  |c Trịnh Giáng Hương  |d TVL120014789 
942 |c BK 
999 |c 13612  |d 13612 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 171_700000000000000_M126V  |7 0  |9 37765  |a TVQH  |b TVQH  |c P1-HV  |d 2012-09-19  |e Khác  |o 171.7 M126v  |p VV00036961  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 171_700000000000000_M126V  |7 0  |9 37766  |a TVQH  |b TVQH  |c P1-HV  |d 2012-09-19  |e Khác  |o 171.7 M126v  |p VV00036962  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 171_700000000000000_M126V  |7 0  |9 37767  |a TVQH  |b TVQH  |c P2-HTBD  |d 2012-09-19  |e Khác  |o 171.7 M126v  |p VV00036963  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK