Gia đình, bạn bè và đất nước: Hồi ký

Hồi ký của về cuộc đời và sự nghiệp của Bà Nguyễn Thị Bình, nguyên phó chủ tịch nước, nữ bộ trưởng Ngoại giao đầu tiên của Việt nam, người nổi tiếng, có đóng góp lớn trong cuộc đàm phán tại Pari; những cống hiến trọn đời cho đất nước trên các lĩnh vực ngoại giao, giáo dục được nhân dân và bạn bè qu...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Thị Bình
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Tri thức, 2012
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 959.704 Gi-100đ
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn