Tri thức địa phương của người dân sống trong vườn quốc gia và khu bảo tồn thiên nhiên

Phân tích điều kiện hình thành và tồn tại tri thức của cộng đồng dân cư sống tại các địa điểm có vườn quốc gia Pù Mát và khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Sơn - Ngổ Luông; tri thức của người dân địa phương trong sử dụng và bảo vệ tài nguyên đất, tài nguyên nước, trong khai thác rừng và bảo vệ rừng; phong...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Ngọc Thanh (chủ biên)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Khoa học xã hội, 2012
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 305.8 Tr300t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn