Sự nghèo nàn của thuyết sử luận

Tác giả phân tích ý nghĩa của thuyết sử luận, những quan điểm phản tự nhiên, những niềm tin mang tính sử luận di đoạn của Đệ tam Quốc xã đồng thời đưa ra một cái nhìn bất định về thế giới, khả năng tiên đoán xã hội đi kèm với sự trắc nghiệm các lý thuyết xã hội...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Popper Karl
Đồng tác giả: Chu, Lan Đình (dịch)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Tri thức, 2012
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 901 S550n
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn