Thị trường và đạo đức

Sách đề cập về chủ nghĩa tư bản thị trường tự do chỉ với 1 khía cạnh của nó là tôn vinh các giá trị sáng tạo; về đạo lý của CNTB,dựa trên nền tảng của kinh tế học, logic học, sử học và văn học; hệ thống pháp luật xã hội, kinh tế và văn hóa chứa đựng trong đó; đức hạnh của nền kinh tế thị trưòng, tự...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Phạm, Nguyên Trường (dịch)
Đồng tác giả: Đinh, Tuấn Minh (hiệu đính), Tom G. Palmer (chủ biên)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Tri thức, 2012
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 174.4 Th300t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn