Đảng lãnh đạo cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội (1975 - 1986): tập bài giảng dành cho hệ cử nhân chuyên ngành lịch sử đảng

Gồm 8 chuyên đề trình bày lý luận và thực tiễn căn bản trong quá trình đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo nhân dân cả nước xây dựng chủ nghĩa xã hội trong 10 năm từ giai đoạn thống nhất đất nước (1975) tới ĐH đại biểu toàn quốc VIII của đảng (1986); giới thiệu kiến thức bổ trợ về chính sách kinh tế mớ...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Bùi, Kim Đỉnh (chủ biên)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2012
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 324.2597 Đ106l
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn