Một số vấn đề cơ bản của xã hội Tây Nguyên trong phát triển bền vững

Sách giới thiệu khái quát về xã hội Tây Nguyên trước 1975; phân tích và đánh giá thực trạng xã hội Tây nguyên hiện nay gồm các vấn đề cơ cấu xã hội như dân tộc, tôn giáo, dân số, dân sinh và tổ chức xã hội, hệ thống giá trị xã hội; một số vấn đề cơ bản của xã hội Tây Nguyên trong phát triển bền vững...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Bùi, Minh Đạo
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Khoa học xã hội, 2012
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 303.09 M458s
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn