Kinh tế Việt Nam giai đoạn 2006 - 2010 và triển vọng 2011 - 2020

Phân tích đánh giá tổng quát sự phát triển kinh tế Việt Nam giai đoạn 2006-2010 theo các chỉ số vĩ mô quan trọng như lạm phát, tăng trưởng, cán cân vĩ mô, kết quả của thị trưởng lao động, về giảm nghèo và kiềm chế bất bình đẳng; các yếu tố tác động đến kết quả kinh tế vĩ mô của Việt Nam trong giai đ...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Thắng
Đồng tác giả: Nguyễn, Cao Đức, Nguyễn, Thị Thanh Hà
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Khoa học xã hội, 2012
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 330.9597 K312t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn