Luật 101. Mọi điều bạn cần biết về pháp luật Hoa Kỳ

Sách giới thiệu mọi khía cạnh của hệ thống pháo luật Mỹ, từ luật hiến pháp, Toà án tối cao, quyền của các tiểu bang, các quyền tự do trước tiên của con người, cáC quyền hợp hiến và các quyền khác được Hiến pháp bảo vệ, quá trình tranh tụng, đến luật bồi thường thiệt hại do lỗi bất cẩn, luật hợp đồng...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Jay M. Feinman
Đồng tác giả: Nguyễn, Đăng Dung (hiệu đính), Nguyễn, Hồng Tâm (dịch), Nguyễn, Thị Thanh (dịch), Trần, Quang Hồng (dịch), Vũ, Công Giao (hiệu đính)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Hồng Đức, 2012
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 349.73 L504m
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn