Dân tộc trong lịch sử và trong thời đại ngày nay

Nội dung đi sâu phân tích dưới góc độ duy vật lịch sử và những vấn đề lý luận, thực tiễn chủ của nghĩa khoa họcnhư bản chất dân tộc, dân tộc và xã hội, vấn đề dân tộc trong học thuyết Mác Lê- nin - Nội dung đi sâu phân tích vấn đề dân tộc dưới góc độ chủ nghĩa duy vật lịch sử và chủ nghĩa khoa học x...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Trần, Hữu Tiến
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2012
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 305.8959 D121t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn