Một số văn bản của Đảng, Nhà nước và tỉnh Phú Thọ về phòng, chống tham nhũng

Sách hệ thống các văn bản của Đảng, Quốc hội, Chính phủ về phòng, chống tham nhũng; các văn bản của của các bộ, ngành trung ương và tỉnh Phú Thọ về phòng chống tham nhũng

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2012
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 345.023 M458s
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn