Lê Hồng Phong chiến sĩ cộng sản quốc tế kiên cường nhà lãnh đạo xuất sắc của đảng ta

Sách sưu tầm hơn 60 bài viết, bài nghiên cứu đánh giá toàn diện về cuộc đời, sự nghiệp và những cống hiến xuất sắc của Tổng bí thư Lê Hồng Phong cho cách mạng Việt Nam và phong trào cộng sản quốc tế

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2012
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 959.703 L250h
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn