Adolf Hitler chân dung một trùm phát xít

Cuốn tiểu sử chi tiết kể về cuộc đời của một con người đã làm rung chuyển lịch sử thế giới thế kỷ 20; tái hiện sinh động chân dung trùm phát xít Đức quốc xã Hítler từ khi 18 tuổi đến những bộc lộ muốn trở thành nhà lãnh đạo trên chính trường nước Đức vào năm 1920, nắm giữ quyền lực, trong đảng lao đ...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Toland John
Đồng tác giả: Nguyễn, Hiền Thu (dịch), Nguyễn, Hồng Hải (dịch)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Công an nhân dân , 2012
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 943.086 A102-o
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn