Một số vấn đề lí luận ngôn ngữ học và tiếng Việt

Khái quát về ngôn ngữ học đại cương, ngôn ngữ học tâm lý, ngôn ngữ học tri nhận, các vấn đề về tiếng Việt , chữ Việt hiện đại; khái niệm về từ điển học, cấu trúc vi mô của từ điển và vấn đề về tác gia và tác phẩm

Lưu vào:
Tác giả chính: Lý, Toàn Thắng
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Khoa học xã hội, 2012
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 495.922 M458s
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn