Các dân tộc ở miền Bắc Việt Nam: Dẫn liệu nhân chủng học\

Sách nghiên cưú về thành phần cư dân và nguồn gốc các dân tộc đang sinh sống tại miền Bắc Việt Nam; phác họa quá trình hình thành các nhóm dân tộc ở Việt Nam và Đông Dương coi như tiêu biểu cho cả khu vực Đông Nam á

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Đình Khoa
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Khoa học xã hội, 1976
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 305.89 C101d
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn