Tìm hiểu luật công đoàn của Quốc hội khoá XIII: 502 câu giải đáp tình huống về vai trò của công đoàn đối với người lao động

Sách hệ thống và giải đáp các quy định về luật công đoàn 2012; giải đáp các tình huống về tổ chức, hoạt động công đoàn và công đoàn cơ sở; về mối quan hệ trong lao động và vai trò của tổ chức công đoàn; về tuyển dụng và sử dụng lao động; về quản lý tài chính trong công đoàn; về quy chế khen thưởng,...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Kim Thư (sưu tầm)
Đồng tác giả: Quý Long (sưu tầm)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Lao động xã hội, 2012
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 344.018 T310h
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn