Hoàn thiện cơ chế pháp lý giám sát xã hội đối với việc thực thi quyền lực nhà nước ở Việt Nam hiện nay : Sách tham khảo

Phân tích cơ sở lý luận về sự hình thành và phát triển cơ chế giám sát xã hội đối với việc thực thi quyền lực nhà nước; khảo sát thực trạng các bộ phận cấu thành của cơ chế giám sát xã hội đối với việc thực thi quyền lực ở VN; những yêu cầu và giải pháp hoàn thiện cơ chế pháp lý giám sát thực thi qu...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Mạnh Bình
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2012
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 321.009 H406t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn