Tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên hiện nay và đời sau theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Sách hệ thống và trình bày tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng; về đảng viên và phát triển đảng viên; việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác xây dựng đảng, chỉnh đốn đảng trong giai đoạn hiện nay; những tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; hướng...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Thời đại, 2012
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 171.7 T500d
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn