Viết lên hy vọng: Cuốn nhật ký làm rung chuyển nền giáo dục Mỹ

Câu chuyện về một cô giáo trẻ có những ước mơ đẹp, cô phải đương đầu với một lớp học toàn những học sinh cá biệt, đã cảm hoá các học sinh bằng việc viết nhật ký về cuộc sống đầy bạo lực, vô gia cư, phân biệt chủng tộc, bệnh tật và bị lạm dụng... từ những mảnh đời riêng ấy cô giáo trẻ đã lấy lại niề...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Erin Gruwell
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Khoa học xã hội, 2012
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 371.102 V308l
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn