Giao thoa văn hoá và chính sách ngoại giao văn hoá Việt Nam

Sách trình bày những kiến thức cơ bản về giao thoa văn hoá và ngoại giao văn hoá; khái quát về các quá trình giao thoa văn hoá trên thế giới, về vai trò, lịch sử hình thành và phát triển; các giải pháp vận dụng lý luận và thực tiễn giao thoa văn hoá trong hoạch định chính sách ngoại giao văn hoá...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Lê, Thanh Bình (chủ biên)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2012
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 303.482 Gi-108t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn