Quan điểm đường lối của Đảng về tôn giáo và những vấn đề tôn giáo ở Việt Nam hiện nay

Sách phân tích quan điểm, đường lối của Đảng cộng sản VN về tôn giáo, phác hoạ bức tranh tôn giáo ở Việt Nam hiện nay; phân tích kinh nghiệm giải quyết vấn đề tôn giáo ở Việt nam từ cái nhìn đối sánh với một số nước như Trung quốc, Thái Lan, Xingapo; một số khuyến nghị đối với công tác tôn giáo ở...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Hồng Dương
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2012
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 322.109 Qu105đ
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn