Tôn giáo và quan hệ Quốc tế: Sách tham khảo

Sách cung cấp những khái niệm cơ bản về tôn giáo; giới thiệu tổng quan về một số tôn giáo lớn trên thế giới; ảnh hưởng của tôn giáo đến với đời sống chính trị - xã hội, đến quan hệ quốc tế của Việt Nam; phân tích những vấn đề tôn giáo nổi bật trong đời sống chính trị xã hội và quan hệ quốc tế của V...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Đỗ, Thanh Hải (chủ biên)
Đồng tác giả: Lê, Thanh Bình (chủ biên)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2012
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 201 T454g
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn