Chính sách tôn giáo thời Tự Đức (1848 - 1883)

Giới thiệu bức tranh toàn cảnh về một giai đoạn đầy biến động của dân tộc ta trong thời kỳ phong kiến - triều vua Tự Đức(1848-1883) về bối cảnh chính sách tôn giáo, chính sách đối với công giáo; vấn đề đặc điểm, bài học lịch sử và ý nghĩa thực tiễn của chính sách tôn giáo thời Tự Đức trong các mối q...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Ngọc Quỳnh
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2012
Phiên bản:Lần thứ hai
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 200.9 Ch312s
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn