Trích dẫn APA

Doãn Chính. (2012). Lịch sử triết học Phương Đông. Hà Nội: Chính trị quốc gia.

Chicago Style Citation

Doãn Chính. Lịch Sử Triết Học Phương Đông. Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2012.

Trích dẫn MLA

Doãn Chính. Lịch Sử Triết Học Phương Đông. Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2012.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.