Trích dẫn APA

Sêđơrôp I.M. (1965). Việt Nam đấu tranh: Tập ảnh\. Moscow: Thông tấn xã "Nô vô sti".

Chicago Style Citation

Sêđơrôp I.M. Việt Nam đấu Tranh: Tập ảnh\. Moscow: Thông tấn xã "Nô vô sti", 1965.

Trích dẫn MLA

Sêđơrôp I.M. Việt Nam đấu Tranh: Tập ảnh\. Moscow: Thông tấn xã "Nô vô sti", 1965.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.