Việt Nam đấu tranh: Tập ảnh\

Tập ảnh phóng sự - thời sự do các phóng viên Việt Nam, Liên xô, Mỹ, Pháp, Đức và các nước khác chụp, kể về vận mệnh và cuộc đấu tranh anh dũng của nhân dân Việt Nam để giành tự do và độc lập; lên án và kêu gọi phản đối tội ác của đế quốc Mỹ đang tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược ở Việt Nam...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Sêđơrôp I.M
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Moscow: Thông tấn xã "Nô vô sti", 1965
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 959.7 V308n
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn