Ẩn tăng "Biểu tượng thất truyền của châu Á"

Tiểu thuyết hư cấu về Phật giáo, những nhân vật, những bài luận đề cập trong tiểu thuyết là có thật, các thông tin về lịch sử Phật giáo và những kết quả nghiên cứu về thời kỳ đầu của đạo Phật đều dựa trên căn cứ khoa học tin cậy...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Mã, Minh Khiêm
Đồng tác giả: Nguyễn, Thị Hường Vân (dịch)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Văn hoá thông tin, 2011
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 895.1 Â121t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn