Xây dựng mô hình xã hội học tập ở Việt Nam

Sách là đề tài khoa học nghiên cứu về xã hội học tập; làm rõ phạm trù xã hội học tập, những khái niệm cần thiết để xây dựng phạm trù này, nội hàm của khái niệm; cấu trúc nội dung xã hội học tập, những mô hình xã hội học tập có tính phổ biến và tính khả thi ở các cấp xã phường, quận huyện, tỉnh thành...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Phạm, Tất Dong (chủ biên)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Dân trí , 2012
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 370.09 X126d
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn