Xây dựng mô hình xã hội học tập ở Việt Nam

Sách là đề tài khoa học nghiên cứu về xã hội học tập; làm rõ phạm trù xã hội học tập, những khái niệm cần thiết để xây dựng phạm trù này, nội hàm của khái niệm; cấu trúc nội dung xã hội học tập, những mô hình xã hội học tập có tính phổ biến và tính khả thi ở các cấp xã phường, quận huyện, tỉnh thành...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Phạm, Tất Dong (chủ biên)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Dân trí , 2012
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Tài liệu tương đương