Những hòn đảo ngọc Việt Nam

Giới thiệu hệ thống các hòn đảo của Việt Nam, thành tựu phát triển kinh tế biển ở các địa phương; khẳng định chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc; đồng thời nâng cao tinh thần trách nhiệm bảo vệ chủ quyền biển đảo trong tình hình mới hiện nay...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Thanh niên, 2012
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 915.97 Nh556h
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn