Đồng chí Võ Văn Kiệt với cách mạng Việt Nam

Sách gồm một số bài viết của các đồng chí nguyên là lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các đồng chí lãnh đạo bộ, ban, ngành, địa phương, đơn vị, các nhà khoa học về cuộc đời sự nghiệp gần 70 năm hoạt động cách mạng của đồng chí Võ Văn Kiệt, những đóng góp lớn lao của Ông với Đảng, với dân và với quê hương V...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2012
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 959.704 Đ455c
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn