Tra cứu các tình huống về tổ chức hoạt động thanh tra, kiểm tra tài chính và những quy định mới nhất về lập dự toán, quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước

Tra cứu các tình huống về hoạt động thanh tra, kiểm tra tài chính, về kiểm tra, kiểm toán ngân sách nhà nước; quy định mới về công tác tổ chức hoạt động thạnh tra và những hướng dẫn các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra; về quy trình kiểm tra, kiểm toán trong đơn bị hành chính sự nghiệp...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Tăng Bình (sưu tầm)
Đồng tác giả: Ái Phương (sưu tầm), Thu Huyền (sưu tầm)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Lao động, 2012
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 343.034 Tr100c
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn