Hỏi - Đáp về Bộ lao động năm 2012

Với 369 câu hỏi, sách giải đáp những quy định của bộ luật lao động về những quy định chung; vấn đề việc làm; về hợp đồng lao động; cho thuê lại lao động; học nghề, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề; đối thoại tại nơi làm việc; thương lượng tập thể; thỏa ước lao động tập thể; tiền l...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Thanh Nga (chủ biên)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2012
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 344.01 H428đ
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn