Lý thuyết tổ chức

Sách cung cấp những kiến thức cơ bản, chính xác về tổ chức, về các học thuyết của tổ chức, các quy luật vận hành của tổ chức, hiểu biết các mối quan hệ và các yếu tố trong tổ chức; hướng dẫn cách thức phân tích, đánh giá một tổ chức để hình thành kỹ năng thiết kế tổ chức, xây dựng mô hình tổ chức và...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Hữu Tri
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2012
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 658.1 L600t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn