Đổi mới và phát triển các thành phần kinh tế\

Trình bày thực trạng nền kinh tế và các thành phần kinh tế ở nước ta hiện nay, sự cần thiết phải đổi mới thành phần kinh tế nhà nước, tập thể cũng như sự phát triển của thành phần kinh tế tư nhân, kinh tế gia đình; phân tích vai trò của từng thành phần kinh tế, đặc biệt là thành phần kinh tế nhà nướ...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Đỗ, hoài Nam
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1993
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 338.6 Đ452m
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn