Nhớ về chiến thắng Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không năm 1972

Biên khảo lịch sử về sự kiện các trận đánh Mỹ trên không, những dự báo và lựa chọn của Bác Hồ về đánh máy bay B52, chiến dịch 12 ngày đêm khói lửa đấu trí trên các mặt trận để giành chiến thắng và giá trị những bài học về sức mạnh dân tộc trong xu thế hội nhập hiện nay...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Hà, Minh Hồng (chủ biên)
Đồng tác giả: Võ, Văn Sen (chủ biên)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2012
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 959.7043 Nh460v
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn