Potao, một lý thuyết về quyền lực ở người Jorai Đông Dương

Khảo cứu nền văn hóa và tập quán phong phú của người Gia Rai.;tìm hiểu cuộc sống xã hội, chính trị, văn hóa của người Gia Rai, sự vận hành của quyền lực giữa những tộc người khác nhau ở khu vực Tây Nguyên; cung cấp một nguồn tư liệu quý về văn học, thần thoại, mơ ước và tín ngưỡng qua lăng kính của...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Dournes Jacques
Đồng tác giả: Andrew Hardy (chủ biên), Nguyên Ngọc (dịch)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Tri thức, 2012
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 305.9859 P435a
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn