Tra cứu và hướng dẫn thực hiện luật cán bộ công chức - Luật viên chức năm 2013 quy trình thanh tra, quy chế thi tuyển, xét tuyển, quy chế thi thăng hạng, tuyển dụng, sử dụng, ký kết hợp đồng làm việc và chế độ tiền lương đối với công chức, viên chức 2013

Sách giải thích những quy định của Luật cán bộ công chức, Luật viên chức; quy định về tuyển dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm và thanh tra về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức; chế độ tiền lương, phụ cấp, trợ cấp, bảo hiểm xã hội đối với cán bộ công chức, viên chức; chuẩn mực đạo đức nghề...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Vũ, Hoa Tươi (sưu tầm)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Lao động, 2013
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 342.068 Tr100c
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn