Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2013

Sách giới thiệu những quy định về quản lý ngân sách, quy trình thanh tra, kiểm toán ngân sách nhà nước; quy định về quản lý tài sản và xử lý vi phạm hành chính về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; hệ thống mục lục ngân sách nhà nước áp dung từ tháng 2-2013; số liệu và tổ chức thực hiện dự toán ngân...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Tài Thành (sưu tầm)
Đồng tác giả: Vũ, Thanh (sưu tầm)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Tài chính, 2013
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 352.4 H250t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn