Vòng cung lửa trên bầu trời Hà Nội: kỷ niệm 40 năm chiến thắng "Điện Biên phủ trên không"

Ghi lại cuộc chiến đấu 12 ngày đêm khói lửa trên bầu trời của không quân Việt Nam với tinh thần dũng cảm, mưu trí, sáng tạo chống lại và chiến thắng gần 200 B52 và 1.000 máy bay chiến thuật hòng phá hủy cơ quan đầu não của Đảng và Nhà nước, thủ đô Hà Nội, Hải Phòng và một số địa phương khác. Ý nghĩa...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Lê, Văn Chung (biên soạn)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Thông tin và Truyền thông, 2012
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 959.7043 V431c
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn