550 tình huống hỏi đáp về công tác an toàn lao động, vệ sinh sức khỏe lao động và phòng chống cháy nổ 2013

Sách sử dụng cho việc tra cứu các tình huống về an toàn lao động, vệ sinh lao động; các tình huống về bảo hộ lao động, tai nạn lao động; các tình huống phòng cháy, chữa cháy; các tình huống thực hiện chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc; các tình huống về bảo quản, vận chuyển, quản lý, sử dụng vật liệu...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Vũ, Hoa Tươi (biên soạn)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Lao động, 2013
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 344.01 N114t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn